ในสมัยโบราณแรกเริ่มเดิมที ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู เรียกว่า “สนาตนธรรม” แปลว่า “ศาสนาสนาตน”
คำว่า “สนาตน” นี้ หมายถึง “เป็นนิตย์” คือ ไม่สิ้นสุด ไม่รู้จักตาย เรื่อยๆ  เสมอๆ นอกจากนี้น คำว่า “สนาตน” ยังแปลได้อีกอย่างนึ่งในเมื่อแยกพยางค์ออกแล้ว คือ สนา แปลว่า ไม่รู้จักตาย หรือ เป็นนิตย์ กับ ตน แปลว่า กาย เมื่อรวมกันเข้าแล้วแปลตามศัพท์ หรือ แปลโดย พยัญชนะว่า กายอันไม่รู้จักตาย แปลเอาความหมายถึง พระวิษณุ หรือกายอันไม่รู้ตายกล่าวคือ พระวิษณุ เพราะฉะนั้น สนาตนธรรมนี้จึงเรียกได้อีกอย่างว่า วิษณุธรรม คือ คำสั่งสอนของพระวิษณุเป็นเจ้า นั่นเอง

ครั้นเวลาล่วงมาหลายปันปี ศาสนานี้ได้มีชื่อเรียกกันต่อมาว่า “ไวทิกธรรม” คือ ธรรมที่ได้มาจากพระเวท ความจริงพระเวทก็คือ คำสั่งสอนของพระวิษณุเป็นเจ้านั่นเอง

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
กำหนดการพระราชพิธีตรียัมพวาย – ตรีปวาย ๗ มกราคม ๒๕๕๗ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
ขอเชิญร่วมทำบุญ ออกร้านอาหารเจ ในงาน พระราชพิธีตรียัมพวาย - ตรีปวาย วันที่ ๑๖ , ๑๘ , ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
กำหนดเวลา รับพระพิฆเนศวร สำหรับผู้สั่งจองพระพิฆเนศวร

เชิญบูชาเทวรูปพระพิฆเนศวร เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับผู้ที่เคารพบูชา

กำหนดการประกอบพิธีทำน้ำเทพมนต์ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวาระโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา
ทำพิธีเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ร่วมบริจาคบำรุงเทวสถาน โบสถ์พราหมณ์