สถานพระมหาวิฆเนศวร


สถานพระมหาวิฆเนศวร ตั้งอยู่ถัดจากสถานพระอิศวร มาทางทิศเหนือ

สถาปัตยกรรมของอาคารหลังนี้ มีลักษณะเป็นอาคารไทยทรงประเพณีแบบทรงโรง มีการซ้อนชั้นหลังคาแบ่งเป็น ๒ ตับ หน้าบันก่ออิฐฉาบปูนแต่งกรอบบัว มีหลังคาแบบ “จั่นหับ” คือส่วนหลังคาคลุมเฉลียงหน้าและหลังทำเป็นหลังคาลาดลงซึ่งเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย เช่น อุโบสถวัดตึก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุโบสถวัดนางชำ จังหวัดอ่างทอง และอุโบสถวัดดาวคะนอง กรุงเทพฯ เป็นต้น

tower02
ภายในสถานพระมหาวิฆเนศวร ประดิษฐานเทวรูปพระมหาวิฆเนศวรทำด้วยหินและโลหะสำริดหลายองค์ โดยเฉพาะเทวรูปพระมหาวิฆเนศวรหินทราย ๑ องค์ เป็นเทวรูปพระมหาวิฆเนศวรที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและเก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้