สถานพระนารายณ์


สถานพระนารายณ์ ตั้งอยู่ถัดจากสถานพระมหาวิฆเนศวรไปทางทิศเหนือ
สถาปัตยกรรมของอาคารหลังนี้ มีลักษณะเป็น อาคารไทยประเพณีแบบทรงโรง มีการซ้อนชั้นหลังคาแบ่งเป็น ๒ ตับ หน้าบันก่ออิฐฉาบปูนแต่งกรอบบัว มีหลังคาแบบ “จั่นหับ” คือส่วนหลังคาคลุมเฉลียงหน้าและหลังทำเป็นหลังคาลาดลงซึ่งเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย

tower03
ตัวอาคาร มีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนอย่างเรียบง่ายเช่นเดียวกับสถานทั้ง ๒ หลัง
ภายในสถานพระนารายณ์ ทำชั้นยกตั้งบุษบก ๓ หลัง ประดิษฐานเทวรูปสำคัญ ๓ พระองค์ คือ พระนารายณ์ พระลักษมี และพระมเหศวรี บุษบกหลังกลางประดิษฐานพระนารายณ์ประทับยืน ขนาด ๑.๕๑ เมตร หล่อด้วยสำริดมีเทวลักษณะงดงามแบบศิลปะสุโขทัย ส่วนบุษบกอีก ๒ ข้าง ประดิษฐานพระลักษมีและพระมเหศวรี ทำด้วยไม้หุ้มรักประทับยืน เทวรูปทั้ง ๒ องค์เป็นจำลอง (ของเดิมย้ายไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๕)